circaid® Built-In-Pressure System

System umożliwiający regulowanie dostosowywalnych, nieelastycznych produktów kompresyjnych circaid

circaid® Built-In-Pressure System

Z opatentowaną technologią* umożliwiającą bardziej samostanowione życie

W przypadku dostosowywalnych, nieelastycznych wyrobów circaid obszar kompresji można bardzo łatwo ustawić z wykorzystaniem zintegrowanego systemu Built-In-Pressure System (BPS) – w zależności od potrzeb, z przepływem ucisku, który zmniejsza się od stawu skokowego w górę kończyny lub od nadgarstka do ramienia.

Dzięki kartom testowym pacjenci mogą sami niezależnie regulować zalecony przez lekarza zakres kompresji podczas wkładania wyrobu i dostosowywać go w razie potrzeby w ciągu dnia. Zapewnia to prawidłowy zakres kompresji i wspiera leczenie przewlekłych chorób żył i obrzęków.

* Na terenie USA