Pomoce do zakładania w profilaktyce zakrzepicy

Nasz opatentowany pomocnik do zakładania, mediven Butler Szpitalny, umożliwia pacjentom i personelowi pielęgniarskiemu zakładanie pończoch przeciwzakrzepowych mediven thrombexin i mediven struva.

Pomoce do zakładania w profilaktyce zakrzepicy

Pomoce do zakładania firmy medi w profilaktyce zakrzepicy

Nasz opatentowany pomocnik do zakładania, mediven Butler Szpitalny, umożliwia pacjentom i personelowi pielęgniarskiemu łatwiejsze zakładanie pończoch przeciwzakrzepowych mediven thrombexin i opatrunków uciskowych mediven struva.

Pomoc w zakładaniu pończoch szpitalnych

Korzyści: