Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone.

© 2020 copyright medi Niemcy

Zdjęcia można wykorzystywać i publikować tylko przy podaniu źródła www.medi-polska.pl.

W przypadku wykorzystywania zdjęć w Internecie należy podać łącze do źródła do www.medi-polska.pl.

Wykorzystywanie bez podania źródła zdjęcia wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy medi GmbH & Co. KG. Obróbka cyfrowa ani zmiany zdjęć nie są dozwolone. Dostępne zdjęcia można wykorzystywać za darmo do celów redakcyjnych i do celów marketingu handlowego przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów Ustawy dotyczącej nieuczciwej konkurencji i Ustawy o reklamowaniu w systemie opieki zdrowotnej.