Ochrona danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna.

Feedback zum medi Sorglospaket

Jeśli firma medi chce się czegoś dowiedzieć o Państwu, zapytamy się o to bezpośrednio.

Odpowiedzi na te pytania są udzielane dobrowolnie. Firma medi gwarantuje, że Państwa informacje będą traktowane jako poufne zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Ochrona danych

Wszystkie dane osobowe gromadzone przez firmę medi na stronie internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia spersonalizowanych usług lub będą przechowywane i przetwarzane w celu przesyłania informacji o produktach i ofert, jak również - jeśli będzie to wymagane w celu przetworzenia zapytań - będą przesyłane do firmy grupy medi, ale tylko w zakresie niezbędnym do celów związanych z zamówieniem.

Po zalogowaniu klienci i partnerzy medi oraz zainteresowani użytkownicy mają dostęp do chronionych logowaniem obszarów stron internetowych medi. Dane osobowe do dostępu do obszarów chronionych logowaniem lub włączenia na listę prenumeratorów newslettera są traktowane ściśle zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi.

Można w każdej chwili skorzystać z prawa do wycofania zgody na wykorzystywanie danych osobowych.

Przy każdym dostępie do strony internetowej medi dane przynależące do tego procesu są zachowywane w pliku protokołu (dziennik serwera). Dane odnoszące się do ogólnie dostępnych stron witryny internetowej medi nie są identyfikowalne osobowo. Przechowywane dane są analizowane pod kątem dalszego rozwoju oferty internetowej medi w interesie użytkownika. Nie będą one przekazywane stronom trzecim do celów komercyjnych lub niekomercyjnych.

Pliki cookie

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi przeglądarek, które nasza strona internetowa umieszcza na komputerze, smartfonie, tablecie itp. użytkownika podczas jej odwiedzania. Pomagają one w dostosowaniu naszej strony internetowej do potrzeb użytkownika (np. poprzez tymczasowe zapamiętanie informacji dotyczących logowania). Służą one również do rejestracji danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej i do analizy tych danych w celu poprawy oferty. Do tego celu wykorzystujemy również pliki cookie naszych firm partnerskich. Użytkownik może zarządzać wykorzystywaniem plików cookie w swoim urządzeniu. Większość przeglądarek ma funkcje ograniczające sposób zapisywania plików cookie lub wyłączające je w całości. Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja plików cookie może powodować odpowiednie ograniczenie dostosowania strony internetowej do potrzeb użytkownika.

Nasza strona internetowa zawiera pliki cookie firm Google, Facebook i Twitter. Poniżej można dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób można wpływać na wykorzystywanie plików cookie naszych firm partnerskich.

Google Analytics

Ta strona internetowa używa Google Analytics, usługi analizowania sieci, dostarczanej przez firmę Google Inc. („Google”).

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają korzystanie z analizowanej strony internetowej. Informacje o korzystaniu ze strony internetowej wytworzone przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika będzie najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach.

Google będzie wykorzystywać takie informacje w imieniu operatora tej strony internetowej w celu analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i dostarczania innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystania z Internetu dla operatora strony internetowej. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika jako część Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Użytkownik może odmówić przechowywania plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień swojej przeglądarki, należy jednak pamiętać, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Ponadto można uniemożliwić przechwytywanie danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) dla Google i przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym łączem tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Korzystamy również z usług Google Analytics do analizy danych z AdWords i pliku Double-Click-Cookie do celów statystycznych. Jeśli użytkownik nie chce, aby to się odbywało, może to dezaktywować przy użyciu menadżera preferencji reklam (www.google.com/settings/ads/onweb/).

Można zapobiec przechwytywaniu danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie poniższego łącza. Będzie ustawiony wyłączający plik cookie, zapobiegający przyszłemu przechwytywaniu danych użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej: dezaktywacja Google Analytics

Więcej informacji o warunkach użytkowania i ochronie danych można znaleźć na stronie www.google.com/analytics/terms/de.html i/lub na stronie www.google.de/intl/de/policies/.

CrazyEgg

Korzystamy również z usług dostawcy CrazyEgg w celu optymalizacji naszej strony internetowej, co odbywa się tylko przy wykorzystywaniu danych anonimowych. CrazyEgg służy do optymalizacji naszej oferty pod kątem zainteresowań użytkownika. W tym celu CrazyEgg analizuje sposób, w jaki użytkownicy korzystają z ofert dostarczanych przez firmę medi.

Anonimowe profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi anonimowego użytkownika bez odrębnie udzielonej, wyraźnej zgody danej strony.

Zasady prywatności CrazyEgg można znaleźć na stronie internetowej http://www.crazyegg.com/privacy, a funkcję wyłączenia na stronie internetowej https://www.crazyegg.com/opt-out.

Wtyczki Facebook

Wtyczki sieci społecznościowej Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) są zintegrowane z naszą stroną internetową.

Obszary naszej strony internetowej, które mają wtyczki Facebook, można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku „Lubię to”.

Przegląd wtyczek Facebook jest podany tutaj

W przypadku odwiedzin w obszarze naszej strony internetowej, w którym znajduje się wtyczka Facebook, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebook. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje za pośrednictwem adresu IP użytkownika, że użytkownik odwiedził ten obszar naszej strony, i przesyła taką informację, łącznie z adresem IP, do serwera Facebook w USA. Można połączyć zawartość naszej strony internetowej z profilem Facebook użytkownika poprzez kliknięcie przycisku Facebook „Lubię to” podczas zalogowania na konto Facebook. Dzięki temu Facebook może połączyć wizytę użytkownika na naszej stronie z kontem użytkownika. Chcemy podkreślić, że jako operatorzy tej strony internetowej nie posiadamy wiedzy na temat treści danych przesyłanych i sposobu wykorzystywania tych danych przez Facebook.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasadach prywatności Facebook

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook łączył odwiedziny na naszej stronie internetowej z kontem użytkownika Facebook, przed odwiedzeniem naszej strony internetowej należy wylogować się z konta Facebook.

Oświadczenie o poufności danych dla korzystania z Google +1

Gromadzenie i ujawnianie informacji: 

Przycisk Google +1 umożliwia publikowanie informacji na całym świecie. Przycisk Google +1 umożliwia otrzymywanie przez użytkowników spersonalizowanych treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje informacje wprowadzane dla zawartości +1, jak również informacje o stronie oglądanej podczas kliknięcia +1. +1 może być zintegrowane jako notatki razem z nazwą profilu i zdjęciem użytkownika w usługach Google, takich jak rezultaty wyszukiwania lub w profilu Google lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach internetowych.

Google rejestruje informacje o aktywnościach +1 w celu poprawy usług Google dla użytkownika i innych osób. W celu używania przycisku Google +1 konieczne jest posiadanie publicznego profilu Google, widocznego na całym świecie i zawierającego co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa będzie wykorzystywana we wszystkich serwisach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę, która była wykorzystywana podczas udostępniania treści poprzez konto Google użytkownika. Tożsamość profilu Google użytkownika może być widoczna dla użytkowników znających adres e-mail użytkownika lub posiadających inne informacje, które umożliwiają identyfikację użytkownika.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji: 

Oprócz zastosowań wymienionych powyżej dostarczane przez użytkownika informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi zasadami prywatności Google. Google może przekazywać zbiorcze statystyki dotyczące aktywności +1 użytkowników lub ujawniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane strony.

Twitter

Funkcje Twitter są zintegrowane z naszą stroną internetową.

Funkcje te są dostarczane przez firmę Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. W przypadku korzystania z aplikacji Twitter i jej funkcji „podawania dalej tweetów” strony internetowe odwiedzone przez użytkownika będą powiązane z kontem Twitter użytkownika i ujawnione innym użytkownikom. Dane te są również przesyłane do Twitter. Chcemy podkreślić, że jako operatorzy tej strony internetowej nie posiadamy wiedzy na temat treści danych przesyłanych i sposobu wykorzystywania tych danych przez Twitter.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasadach prywatności Twitter.

W celu zmiany ustawień prywatności w aplikacji Twitter należy przejść do ustawień konta na stronie twitter.com/account/settings.

Prawo do informacji i prawo do usunięcia

Użytkownik ma prawo do uzyskiwania w każdej chwili informacji o swoich danych zapisanych przez firmę medi oraz ma również prawo, o ile nie jest to inaczej określone przez prawnie określone terminy przechowywania, do usunięcia lub skorygowania takich danych.

Jak pomocny jest ten artykuł?