Omówienie ochrony danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane gromadzone na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora znajdują się w wymaganej nocie prawnej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam przekazujesz. Mogą być to np. dane, które wpisujesz w formularzu kontaktowym. Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Ten rodzaj danych to głównie dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których korzystasz w danej chwili lub po wejściu na stronę. Te dane zaczynają być gromadzone automatycznie w chwili, gdy wchodzisz na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia poprawnego działania strony internetowej. Pozostałe dane mogą być używane, aby analizować, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony.

Jakie masz prawa dotyczące swoich danych?

Zawsze masz prawo żądać informacji o swoich przechowywanych danych, ich pochodzeniu, ich odbiorcach oraz celu ich gromadzenie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Masz również prawo do korekty, blokowania lub usuwania swoich danych. Zawsze możesz się z nami skontaktować, używając adresu wskazanego w informacji prawnej, w przypadku dalszych pytań dotyczących zagadnienia prywatności i ochrony danych. Oczywiście możesz również złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analiza i narzędzia zewnętrzne

Analizy statystyczne dotyczące Twojej czynności surfowania mogą być wykonywane podczas odwiedzin na naszej stronie. Te działania są prowadzane głównie przy użyciu plików cookie i statystyk stron internetowych. Analiza Twojej czynności surfowania jest zwykle prowadzona anonimowo, tj. nie będziemy mogli ustalić Twojej tożsamości na podstawie tych danych. Możesz sprzeciwić się prowadzeniu tej analizy lub uniemożliwić jej dokonywanie, rezygnując z korzystania z niektórych narzędzi. Szczegóły zostały zawarte w naszej polityce w części zatytułowanej „Moduły i statystyki zewnętrzne”. Możesz sprzeciwić się przeprowadzaniu tej analizy. Poniżej przedstawiamy informacje o tym, w jaki sposób możesz wykonywać swoje prawa w tym zakresie.

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Informacje o ochronie danych

Dla klientów, dostawców, kandydatów i pozostałych partnerów biznesowych. Informacje o ochronie danych.

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane jako poufne oraz zgodnie z przepisami ustawowymi o ochronie danych i niniejszej polityki prywatności.

Korzystanie z tej strony internetowej oznacza, że będą gromadzone różne elementy danych osobowych. Informacje osobowe oznaczają wszelkie dane, na podstawie których można ustalić Twoją tożsamość. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Polityka prywatności wyjaśnia również, w jaki sposób oraz w jakim celu tak się dzieje. Proszę zauważyć, że dane przekazywane poprzez internet (np. w wiadomościach e-mail) mogą być przedmiotem naruszeń bezpieczeństwa. Nie jest możliwa całkowita ochrona Twoich danych przed dostępem stron trzecich.

Informacja dotycząca strony odpowiedzialnej za tę stronę internetową

Strona odpowiedzialna za tę stronę internetową:

medi GmbH & Co. KG
Medicusstr. 1
95448 Bayreuth, Niemcy
Telefon: +49 921 912-0
Faks: +49 921 912-370
eMail: dataprotection@medi.de

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

W operacji związanych z przetwarzaniem danych można przeprowadzić jedynie za Twoją wyraźną zgodę. Możesz zawsze cofnąć zgodę ze skutkiem w przyszłości. W tym celu wystarczy wysłać nieformalny e-mail zawierający takie żądanie. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego żądania mogą nadal być zgodnie z prawem przetwarzane.

Prawo do składania skarg do organów regulacyjnych

W przypadku naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony danych, osoba, której takie naruszenie dotyczy, może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych (http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm). Prawo do przenoszenia danych Masz prawo do zażądania, aby dane, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę lub wypełniając postanowienia umowy, zostały automatycznie dostarczone Tobie lub stronie trzeciej w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli chcesz, aby dane zostały bezpośrednio przekazane innej stronie upoważnionej, wówczas taka czynność może zostać wykonana jedynie w stopniu, na jaki pozwala technologia.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS w celach bezpieczeństwa oraz ochrony przekazywania treści poufnych, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane w linijce adresu swojej przeglądarki można rozpoznać po tym, że zmienia się z „http://" na „https://”, a na Twoim pasku adresu przeglądarki wyświetla się ikona kłódki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, wówczas dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez strony trzecie.

Szyfrowane płatności na tej stronie

Jeśli zawierasz umowę, zgodnie z którą musisz nam wysłać swoje informacje dotyczące transakcji płatniczych (np. numer konta w przypadku poleceń zapłaty), wówczas dane te będą nam potrzebne do przetworzenia Twojej płatności. Transakcje płatnicze korzystające z powszechnych metod płatności (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są wykonywane jedynie przez połączenia szyfrowane SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane w linijce adresu swojej przeglądarki można rozpoznać po tym, ze się zmienia się z „http://" na „https://”, a na Twoim pasku adresu przeglądarki wyświetla się ikona kłódki. W przypadku wiadomości szyfrowanych, żadne informacje o płatności, które do nas przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez strony trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W prawnie dozwolonym zakresie zawsze masz prawo otrzymać bezpłatnie informacje dotyczące swoich danych osobowych, które są przechowywane, oraz ich pochodzenia, odbiorcy i celu, dla którego są przetwarzane. Masz również prawo do korekty, blokowania lub usuwania tych danych. Zawsze możesz się z nami skontaktować, używając adresu wskazanego w nocie prawnej, w przypadku dalszych pytań dotyczących zagadnienia danych osobowych.

Brak zgody na otrzymywanie e-maili promocyjnych

Niniejszym wyraźnie zabraniamy używania danych kontaktowych opublikowanych w kontekście wymagań informacji prawnych strony internetowej w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, niezamawianych bezpośrednio. Operator strony internetowej zastrzega sobie prawo do podejmowania określonej czynności prawnej w przypadku otrzymania niezamawianych materiałów reklamowych, takich jak spam, w formie wiadomości e-mail.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niektóre z naszych stron internetowych używają plików cookie. Pliki cookie nie uszkadzają Twojego komputera ani nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookie pomagają zmienić naszą stronę internetową na bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość plików cookie, których używamy, to tzw. „pliki cookie sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci Twojego urządzenia, dopóki ich nie usuniesz. Dzięki tym plikom cookie można rozpoznać Twoją przeglądarkę przy Twojej następnej wizycie.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby informowała Cię o korzystaniu z plików cookie, tak abyś mógł decydować za każdym razem, czy akceptujesz, czy odrzucasz taki plik. Twoja przeglądarka może również zostać skonfigurowana, aby automatycznie akceptować pliki cookie przy spełnieniu określonych warunków lub zawsze je odrzucać, lub automatycznie usuwać przy zamykaniu przeglądarki. Zablokowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej. Aby uzyskać informacje o zarządzaniu plikami cookie, patrz: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

Pliki cookie, które umożliwiają działanie komunikatów elektronicznych lub przekazują pewne funkcje, z których chcesz korzystać (takie jak koszyk zakupów), są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, by zapewnić świadczenie najlepszej obsługi bez błędów technicznych. Jeśli inne pliki cookie (jak te używane do analizy Twoich czynności podczas surfowania) są również przechowywane, wówczas zostaną one omówiono osobno w tej polityce prywatności.

Pliki dzienników serwerów

Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w „plikach dzienników serwerów”. Należą do nich:

  • Rodzaj i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL
  • Nazwa hosta komputera łączącego się
  • Czas przetwarzania żądania serwera
  • Adres IP

Te dane nie mogą być łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 (1) (b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub wykonywania działań przed zawarciem umowy.

Forma kontaktu

W przypadku wysyłania do nas pytań poprzez formularz kontaktowy, będziemy gromadzić dane zawarte w formularzu, w tym dane kontaktowe, które wpiszesz, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie i wszelkie kolejne pytania. Bez Twojej zgody nie udostępnimy tych informacji.

Będziemy zatem przetwarzać wszelkie dane, które wpiszesz w formularzu kontaktowym, jedynie za Twoją zgodą, zgodnie z art. 6 (1)(a) RODO. Możesz zawsze wycofać zgodę. W tym celu wystarczy wysłać nieformalny e-mail zawierający takie żądanie. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego żądania mogą nadal być zgodnie z prawem przetwarzane.

Zatrzymamy przekazane przez Ciebie dane do chwili otrzymania od Ciebie żądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie, lub gdy cel ich przechowywania przestaje mieć zastosowanie (np. po spełnieniu Twojego żądania). Ten przepis nie ma wpływu na jakiekolwiek obowiązujące przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące obowiązkowych okresów zatrzymania danych.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej w celu uzyskania dostępu do dodatkowych funkcji oferowanych tutaj. Dane wejściowe będą wykorzystywane jedynie w celu korzystania z odpowiedniej strony lub usługi, na którą się zarejestrowałeś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą zostać przekazane w całości. W innym przypadku odrzucimy Twoją rejestrację.

Aby poinformować Cię o ważnych zmianach, takich jak zmiany dotyczące naszej strony lub zmiany techniczne, będziemy korzystać z adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

Będziemy przetwarzać dane przekazane podczas rejestracji jedynie na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 (1)(a) RODO. Możesz zawsze cofnąć zgodę ze skutkiem w przyszłości. W tym celu wystarczy wysłać nieformalny e-mail zawierający takie żądanie. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego żądania mogą nadal być zgodnie z prawem przetwarzane.

Będziemy kontynuować przechowywanie danych zgromadzonych podczas rejestracji, dopóki będziesz zarejestrowany na naszej stronie internetowej. Nie ma to wpływu na ustawowe okresy zatrzymania danych.

Pozostawianie komentarzy na tej stronie internetowej

Jeśli korzystasz z funkcji komentowania na tej stronie, czas, w jakim utworzyłeś komentarz oraz adres e-mail, będą przechowywane wraz z Twoim komentarzem, tak samo jak Twoja nazwa użytkownika, chyba że publikujesz posty anonimowo.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja zamieszczania komentarzy przechowuje adresy IP tych użytkowników, którzy zamieszczają komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich publikacją, te informacje są nam potrzebne, aby wszcząć postępowanie z tytułu zamieszczania nielegalnych treści lub pomówień.

Subskrypcja strumienia komentarzy

Jako użytkownik tej strony, możesz zapisywać się na otrzymywanie strumienia komentarzy po rejestracji. Twój adres e-mail zostanie sprawdzony po wysłaniu e-maila potwierdzającego. Możesz zawsze wypisać się z tej funkcji, klikając link w e-mailach. Dane przekazane podczas zasubskrybowania strumień komentarzy zostaną usunięte, ale jeśli przekazałeś nam te dane w innych celach lub gdzie indziej (np. subskrybując newsletter), wówczas dane zostaną zatrzymane.

Jak długo komentarze są przechowywane

Komentarze i dane powiązane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej, dopóki komentowana jej treść nie zostanie całkowicie usunięta lub gdy ze względów prawnych (pomówienie itd.) komentarze należy usunąć.

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO. Możesz zawsze cofnąć zgodę ze skutkiem w przyszłości. W tym celu wystarczy wysłać nieformalny e-mail zawierający takie żądanie. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego żądania mogą nadal być zgodnie z prawem przetwarzane.

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznym do ustalenia lub modyfikowania stosunku prawnego z nami (dane podstawowe). Wyżej określone czynności są przeprowadzane na podstawie art. 6 (1) (b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub wykonywania działań przed zawarciem umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas łączenia się z naszą stroną internetową (dane użytkowania) wyłącznie w zakresie wymaganym do umożliwienia Ci dostępu do naszej usługi lub naliczenia Ci opłat za usługę.

Zgromadzone dane klienta zostaną usunięte po realizacji zamówienia lub zakończenia relacji biznesowej. Nie ma to wpływu na wymagane prawnie okresy zatrzymania danych.

Dane przekazywane podczas zawierania umowy ze sklepami online, sprzedawcami detalicznymi i zamówienia pocztowe

Przekazujemy dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby stronom trzecim jedynie w zakresie wymaganym do spełnienia postanowień Twojej umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towaru do Twojej lokalizacji lub bankom, którym powierzono przetwarzanie Twoich płatności. Twoje dane nie będą przekazywane w żadnych innych celach bez Twojej wyraźnie w tym celu udzielonej zgody. Twoje dane nie będą ujawniane stronom trzecim do celów reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 (1) (b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub wykonywania działań przed zawarciem umowy.

Dane przekazywane podczas rejestracji w celu korzystania z usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby stronom trzecim jedynie w zakresie wymaganym do spełnienia postanowień umowy z nami zawartej, na przykład bankom, którym powierzono przetwarzanie Twoich płatności.

Twoje dane nie będą przekazywane w żadnych innych celach bez Twojej wyraźnie w tym celu udzielonej zgody. Twoje dane nie będą ujawniane stronom trzecim do celów reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 (1) (b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub wykonywania działań przed zawarciem umowy.

Media społecznościowe

Wtyczki na Facebooku (przyciski Lubię to i Udostępnij)

Nasza strona internetowa posiada wtyczki do portalu społecznościowego Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka mogą być rozpoznawane przez logo Facebooka lub przycisk Lubię to na naszej stronie. W celu zapoznania się z wtyczkami Facebooka odwiedź https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, za pomocą wtyczki zostaje utworzone bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. To pozwala Facebookowi na uzyskanie informacji, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeśli klikniesz na Facebooku przycisk „Lubię to”, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie facebookowym, wówczas możesz połączyć treść naszej strony ze swoim profilem facebookowym. To pozwala Facebookowi na połączenie odwiedzin na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Prosimy zauważyć, że jako operator tej strony nie mamy żadnej wiedzy o treści danych przekazywanych Facebookowi lub sposobie, w jaki Facebook wykorzystuje te dane. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z polityką prywatności Facebooka na https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook łączył Twoje odwiedziny naszej strony z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta na Facebooku.

Wtyczka Twittera

Funkcje usługi Twittera zostały zintegrowane z naszą stroną internetową i aplikacją. Te funkcje są dostarczane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kiedy korzystasz z Twittera i funkcji „Retweet”, strony internetowe, które odwiedzasz, są połączone z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. W ten sposób dane będą również przekazywane do Twittera. Chcemy zauważyć, że jako dostawca tych stron nie mamy żadnej wiedzy o treści przekazywanych danych ani sposobie ich wykorzystania przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Twitter, prosimy zapoznać się z https://twitter.com/privacy.

Twoje ustawienia prywatności na Twitterze mogą zostać zmodyfikowane w ustawieniach Twojego konta na https://twitter.com/account/settings

Wtyczka Google+

Nasz strona korzysta z funkcji Google+. Operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i ujawnianie informacji: Użycie przycisku Google +1 pozwala Ci na publikowanie informacji na całym świecie. Dzięki przyciskowi Google+, Ty i inni użytkownicy możecie otrzymywać dostosowaną treść od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno fakt, iż otrzymałeś +1 element treści, jak i informacje o stronie, którą przeglądałeś, kiedy kliknąłeś +1. Twoje +1 może być wyświetlane razem z Twoją nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania lub w Twoim profilu Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w internecie.

Google zapisuje informacje o Twoich czynnościach +1 w celu ulepszenia usług Google dla Ciebie i innych. Aby użyć przycisku Google +, musisz posiadać publiczny profil Google możliwy do obejrzenia na całym świecie, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest używana przez wszystkie usługi Google. W pewnych przypadkach ta nazwa może również zastępować inną nazwę, którą używałeś, aby udostępnić treść poprzez swoje konto Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być pokazywana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub inne informacje, za pomocą których można Cię zidentyfikować.

Używanie zgromadzonych danych: Oprócz rodzajów czynności wymienionych powyżej, informacje, które przekazujesz, są używane zgodnie z obowiązującymi politykami Google o ochronie danych osobowych. Google może publikować podsumowania statystyk o użytkownikach działania +1 lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcom, reklamodawcom lub powiązanym stronom internetowym.

Wtyczka Pinterest

Nasza strona internetowa zawiera funkcje sieci społecznościowej Pinterest, której operatorem jest Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

Przy odwiedzinach strony zawierającej wtyczkę sieci społecznościowej Pinterest, Twoja przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przekazuje te dane logowania serwerom Pinterest w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane logowania mogą zawierać Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, który również zawiera funkcje Pinterest, rodzaj i ustawienia przeglądarki, datę i czas żądania, w jaki sposób korzystasz z Pinterest, oraz pliki cookie.

Więcej informacji o celu, zakresie i dalszym przetwarzaniu i korzystaniu z danych przez Pinterest oraz o swoich prawach i możliwościach ochrony swojej prywatności można znaleźć w informacjach o prywatności Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

AddToAny (wcześniej: Lockerz Share)

Ta strona internetowa daje możliwość udostępniania treści AddToAny w usługach społecznościowych poprzez usługę. Dane są gromadzone, gdy te usługi zostają przez Ciebie wywołane. Ponieważ możesz korzystać z tych usług, jeśli masz konto użytkownika i musisz się zalogować swoimi danymi dostępowymi, od tej chwili nasza odpowiedzialność wygasa, ponieważ tworzenie kont użytkowników, tj. członkostwa usług społecznościowych wymaga Twojej zgody na daną politykę prywatności. Usługa AddToAny nie przechowuje żadnych informacji pozwalających na ustalenie tożsamości zgodnie z jej polityką prywatności. Ani Mixed nie otrzymuje żadnych danych od AddToAny, ani danych wynikających z użycia przycisków udostępniania. AddToAny daje możliwość wyboru dużej ilości sieci reklamowych. Możesz dokonać wyboru bezpośrednio z tego linku.

Analiza i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi do analizy statystyk internetowych. Operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tzw. „plików cookie". Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i pozwalają na prowadzenie analizy sposobu korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma podstawę prawną prowadzenia analizy zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie internetowej. Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na obszarze Unii Europejskiej lub inne strony Umowy na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed wysłaniem do Stanów Zjednoczonych. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA i tam zostaje skrócony. Google będzie używać tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej, aby ocenić korzystanie ze strony internetowej, gromadzić raporty działań na stronie internetowej oraz świadczyć inne usługi dotyczące działań na stronie internetowej oraz korzystania z internetu dla operatora strony internetowej. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi w posiadaniu Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz uniemożliwić przechowywanie tych plikówcookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Jednak chcemy podkreślić, że w ten sposób możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić danym wygenerowanym przez pliki cookie pobieranie informacji o swoim korzystaniu ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) w celu przekazania ich do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu swoich danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie opt-out zostanie ustawione, aby zapobiec gromadzeniu Twoich danych podczas odwiedzin w przyszłości na tej stronie: Blokowanie Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji, w jaki sposób Google Analytics posługuje się danymi użytkownika, zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych powierzanym usługodawcom zewnętrznym

Zawarliśmy umowę z Google o outsourcing przetwarzania naszych danych i w pełni wdrażamy ścisłe wymagania władz niemieckich dotyczące przetwarzania danych podczas korzystania z Google Analytics.

Gromadzenie danych demograficznych przez Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji dotyczących demografii Google Analytics. To pozwala na generowanie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci oraz zainteresowań osób odwiedzających stronę. Te dane pochodzą z reklamy opartej na zainteresowaniu Google oraz danych osób odwiedzających z zewnątrz. Dane zgromadzone w ten sposób nie mogą być przypisywane żadnej określonej osobie fizycznej. Możesz zawsze zablokować funkcję, dostosowując ustawienia reklam na swoim koncie Google, lub możesz zakazać gromadzenia swoich danych przez Google Analytics, jak opisano w części „Odmowa gromadzenia danych”.

Google Analytics Remarketing

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje Google Analytics Remarketing w połączeniu z możliwościami działania na wielu urządzeniach Google AdWords i DoubleClick. Operatorem tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Dzięki tej funkcji można połączyć odbiorców docelowych do celów marketingu promocyjnego stworzonego z Google Analytics Remarketing z możliwościami działania na wielu urządzeniach Google AdWords i Google DoubleClick. Pozwala to na wyświetlanie reklam na podstawie Twoich osobistych zainteresowań, określonych na podstawie uprzedniego korzystania oraz działań związanych z surfowaniem na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym), czy na innych urządzeniach (takich jak tablet czy komputer).

Po udzieleniu zgody Google powiąże w tym celu Twoją stronę internetową i historię przeglądania aplikacji z Twoim Kontem Google. W ten sposób każde urządzenie, które loguje się na Twoim Koncie Google, może używać tych samych spersonalizowanych wiadomości promocyjnych.

Aby wesprzeć działanie tej funkcji, Google Analytics gromadzi potwierdzone przez Google dokumenty tożsamości użytkowników, którzy są tymczasowo połączeni do naszych danych Google Analytics w celu zdefiniowania i stworzenia odbiorców do reklamy na wielu urządzeniach.

Możesz na stałe zrezygnować z remarketingu/przesyłania docelowego na wielu urządzeniach, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim Koncie Google; przejdź do linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregacja danych zgromadzonych w Twoich danych Konta Google jest przeprowadzana wyłącznie w oparciu o Twoją zgodę, której możesz udzielić bądź ją wycofać wobec Google, zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO. W przypadku operacji gromadzenia danych niewłączonych do Twojego Konta Google (np. ponieważ nie posiadasz Konta Google lub sprzeciwiłeś się włączeniu), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma podstawę prawną prowadzenia analizy zachowania anonimowego użytkownika w celach promocyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google, prosimy zapoznać się z https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion Tracking (śledzenie konwersji Google)

Ta strona internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords to program reklamowy online, którego operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W ramach dostarczania usługi Google AdWords, wykorzystujemy tzw. śledzenie konwersji. Po kliknięciu reklamy obsługiwanej przez Google zostaje ustawiony plik cookie śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze przez Twoją przeglądarkę. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są wykorzystywane do ustalenia tożsamości użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony witryny internetowej, a pliki cookie jeszcze nie wygasły, wówczas Google i witryna internetowa mogą stwierdzić, że użytkownik kliknął reklamę i przeszedł na określoną stronę.

Każdy reklamodawca Google AdWords ma inny plik cookie. Dlatego pliku cookie nie można śledzić, używając strony internetowej reklamodawcy AdWords. Informacje uzyskane przy użyciu pliku cookie konwersji są wykorzystywane do stworzenia statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klientom przekazuje się łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani do strony śledzenia konwersji tagów. Jednak reklamodawcy nie otrzymują żadnych informacji, które mogą zostać wykorzystane do osobistego ustalania tożsamości użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zrezygnować z tej funkcji poprzez łatwe zablokowanie pliku cookie śledzenia konwersji Google, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. W ten sposób nie zostaniesz uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Pliki cookie konwersji są przechowywane zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma podstawę prawną prowadzenia analizy zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google AdWords and śledzenie konwersji Google, zapoznaj się z Google Privacy Policy: https://www.google.de/policies/privacy/.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby informowała Cię o korzystaniu z plików cookie, tak abyś mógł decydować za każdym razem, czy akceptujesz, czy odrzucasz taki plik. Twoja przeglądarka może również zostać skonfigurowana, aby automatycznie akceptować pliki cookie przy spełnieniu określonych warunków lub zawsze je odrzucać, lub automatycznie usuwać przy zamykaniu przeglądarki. Zablokowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Google Tag Manager (Menedżer Tagów Google)

Menedżer Tagów Google to usługa dostarczana przez Google Inc. („Google”), dzięki której można tworzyć, aktualizować i zarządzać tagami.

Tagi to małe elementy kodowania na naszej stronie internetowej, które, m.in. służą obliczaniu czynności ruchu i odwiedzających, aby sprawdzić wpływ reklamowania online i kanałów społecznościowych.

Kiedy odwiedzisz nasza stronę internetową/aplikację, obecna konfiguracja tagów zostanie wysłana do użytkownika przeglądarki. Zawiera instrukcje, w jaki sposób uruchomić tagi. Samo narzędzie nie gromadzi danych osobowych. Jednak dzięki narzędziu można uruchomić inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane.

Aby uzyskać więcej informacji, w jaki sposób działa Google Tag, zapoznaj się z: Menedżerem wsparcia tagów oraz wytycznymi dotyczącymi korzystania: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Facebook Pixel

Nasza strona internetowa dokonuje pomiarów konwersji przy wykorzystaniu pikseli czynności odwiedzającego pochodzących z Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

To pozwala na śledzenie zachowań odwiedzających stronę po kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku w celu przejścia do strony internetowej dostawcy. To pozwala na analizę skuteczności reklam Facebooka do celów statystycznych oraz badania rynku, a także ich optymalizacji w przyszłości.

Zgromadzone dane są anonimowe dla nas jako operatorów strony internetowej i nie możemy ich wykorzystywać w celu wyciągania wniosków o tożsamości naszych użytkowników. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, co może doprowadzić do połączenia z Twoim profilem na Facebooku, który może wykorzystywać dane do swoich własnych celów reklamowych, jak zostało to określone w polityce prywatności Facebooka. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy zarówno na Facebooku, jak i stronach stron trzecich. Nie sprawujemy kontroli nad sposobem wykorzystywania tych danych.

Sprawdź politykę prywatności Facebooka, aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony swojej prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również dezaktywować funkcję remarketingu spersonalizowanych odbiorców w części Ustawień reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Najpierw musisz się zalogować do Facebooka.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz zrezygnować z reklamy pochodzącej z Facebooka w oparciu o używanie na stronie internetowej Europejskiego Sojuszu na rzecz Interaktywnej Reklamy Cyfrowej: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

CrazyEgg

Nasza strona internetowa wykorzystuje narzędzie śledzenia CRAZYEGG do zapisywania przypadkowo wybranych odwiedzin użytkownika (wyłącznie ze zanonimizowanym adresem IP). To narzędzie do śledzenia pozwala Ci korzystać z plików cookie w celu oceny sposobu, w jaki korzystasz ze strony (np. na jaką treść użytkownicy klikają). Profil korzystania jest przedstawiony w sposób wizualny. Samo narzędzie nie gromadzi, nie przetwarza ani nie wykorzystuje żadnych danych osobowych pochodzących od Ciebie. Tylko profile korzystania są tworzone przy wykorzystaniu pseudonimów.

Zawsze możesz sprzeciwić się gromadzeniu, przetwarzaniu i zapisywaniu danych generowanych przez CrazyEgg.com, przestrzegając instrukcji znajdujących się na www.crazyegg.com/opt-out. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących prywatności CrazyEgg.com, sprawdź: www.crazyegg.com/privacy.

Newsletter

Dane dotyczące Newslettera

Na stronie internetowej medi użytkownicy mają możliwość subskrybowania newslettera naszej firmy. Dane osobowe, które są przekazywane Administratorowi do celu zamówienia newslettera są wynikiem działania maski wprowadzania używanej do tego celu.

Medi informuje swoich klientów i partnerów biznesowych w regularnych odstępach za pomocą newslettera o ofertach firmy. Newsletter naszej firmy może otrzymywać wyłącznie podmiot danych, jeśli (1) osoba, której to dotyczy posiada ważny adres e-mail oraz (2) osoba, której to dotyczy zarejestruje się na newsletter. Ze względów prawnych zostanie wysłany e-mail potwierdzający na adres e-mail podany podczas subskrybowania newslettera po raz pierwszy w ramach procedury dwukrotnego wyboru. Ten e-mail potwierdzający ma na celu sprawdzić, czy właściciel adresu e-mail zezwolił na otrzymywanie newslettera jako osoba, której dane dotyczą.

Przy rejestracji w celu otrzymywania newslettera przechowujemy również adres IP dostawcy usługi internetowej (ISP) systemu komputerowego używanego przez podmiot danych w czasie rejestracji, a także datę i czas rejestracji. Gromadzenie danych jest konieczne w celu zrozumienia (potencjalnego) niewłaściwego użycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą w późniejszym czasie, a zatem służy celom prawnym administratora.

Dane osobowe zgromadzone w ramach zgłoszenie o newsletter będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogą zostać poinformowani e-mailem, jeśli jest to konieczne do działania usług newslettera lub rejestracji w tym zakresie, jak w przypadku zmian oferty newslettera lub zmiany warunków technicznych. Dane osobowe zgromadzone w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może zostać zakończona w dowolny momencie przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, której udzieliła nam osoba, której dane dotyczą w związku z newsletterem może zostać odwołana w dowolnym momencie. W celu odwołania zgody należy znaleźć odpowiedni link znajdujący się w każdym newsletterze. Można również wypisać się w każdym czasie bezpośrednio na stronie internetowej administratora newslettera lub przekazać taką informację administratorowi w inny sposób.

Newsletter - śledzenie

Medi newsletter zawiera tzw. Web beacons (sygnalizatory sieci Web). Web beacon to miniaturowa grafika, która jest umieszczona w e-mailach, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić zapisywanie plików dziennika oraz ich analię. To pozwala na ocenę statystyczną powodzenia lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Używając wbudowanego piksela obliczającego, medi może wykryć, jeśli i kiedy e-mail został otworzony przez osobę, której dane dotyczą oraz które e-maile były otwierane przez podmiot danych.

Takie dane osobowe gromadzone poprzez Web beacons w newsletterach są przechowywane i oceniane przez administratora newslettera w celu optymalizacji treści przyszłych newsletterów, a nawet lepszego zabezpieczenia interesów osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdym czasie odwołać osobne oświadczenie zgody przekazane w procedurze dwukrotnego wyboru. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. Wycofanie się z otrzymywania newslettera oznacza dla medi automatycznie odwołanie.

Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa używa wtyczek z YouTube, którą prowadzi Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron posiadających wtyczkę YouTube, wówczas zostaje utworzone połączenie z serwerami YouTube. W tym momencie serwer YouTube zostaje poinformowany, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, wówczas YouTube pozwala Ci powiązać swoje czynności przeglądania bezpośrednio ze swoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

YouTube jest używany, aby uczynić naszą stronę atrakcyjniejszą. To stanowi uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.

Pozostałe informacje na temat posługiwania się danymi użytkownika znajdują się w oświadczeniu YouTube o ochronie danych https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Nasza strona internetowa używa funkcjonalności dostarczanych przez portal video Vimeo. Ta usługa jest dostarczana przez Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron posiadających wtyczkę Vimeo, wówczas zostaje utworzone połączenie z serwerami Vimeo. W tym momencie serwer Vimeo zostaje poinformowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzyma Twój adres IP. Ma to również zastosowanie, jeśli nie jesteś zalogowany na Vimeo, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub nie masz konta Vimeo. Te informacje są przekazywane na serwer Vimeo w USA, gdzie są przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, wówczas Vimeo pozwala Ci powiązać swoje czynności przeglądania bezpośrednio ze swoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Vimeo.

Aby uzyskać więcej informacji, w jaki sposób posługiwać się danymi użytkownika, prosimy przejść do Polityki prywatności Vimeo https://vimeo.com/privacy.

Dostawcy usług płatniczych

PayPal

Nasz strona internetowa akceptuje płatności przez PayPal. Dostawcą tej usługi jest PayPal (Europe) S.à r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.

Jeśli wybierzesz płatność poprzez PayPal, wówczas dane płatności, które przekażesz zostaną dostarczone PayPal na podstawie art. 6 (1) (a) (Zgoda) oraz art. 6 (1) (b) RODO (Przetwarzanie do celów związanych z umową). Możesz zawsze odwołać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Nie ma to wpływu na przetwarzanie wcześniej zgromadzonych danych.

Zmiany to naszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany naszych zabezpieczeń oraz środków ochrony danych w zakresie niezbędnym do wprowadzania ulepszeń technicznych. W takich przypadkach dostosujemy również w odpowiedni sposób nasze informacje o prywatności. Prosimy brać pod uwagę aktualną wersję naszej polityki prywatności.

Rate this Content

 
 
 
 
 
 
 
Rate
 
 
 
 
 
 
0 Rates
0 %
1
5
0