Misja

Co jest naszą misją?

PDF | Seite drucken

medi GmbH & Co. KG

Nasza misja to spisana filozofia przedsiębiorstwa i filozofia pracy. Przedstawia ona wspólne zasady zachowania w stosunkach z naszymi klientami, partnerami i wszystkimi pracownikami.

1. Kim jesteśmy

medi jest czołowym przedsiębiorstwem na światowym rynku medycznym.

Zarówno w istniejących już obszarach działalności – Flebologia, Ortopedia, Protetyka i Szpital, jak również w przyszłych zakresach działania chcemy wciąż pozostać liderem. Podstawowe zadania medi :

  • poprawiamy jakość życia użytkowników naszych produktów.
  • wnosimy wkład w zabezpieczenie przyszłości naszych klientów, partnerów i nas samych.
  • przy tym zachowujemy się uczciwie i utrzymujemy dobre stosunki.

2. Nasze wyzwania

Klienci i partnerzy firmy medi znajdują się w centrum zainteresowania naszej codziennej pracy.
Chcemy, aby klienci i partnerzy byli jak najbardziej przekonani do firmy medi i z niej zadowoleni. Innowacje, aktywne kształtowanie rynku, indywidualne rozwiązywanie  problemów oraz zaangażowanie krajowe i międzynarodowe są podstawą w naszej firmie.
Staramy się, aby nasze produkty i usługi przynosiły jak największą korzyść naszym użytkownikom, klientom i partnerom.
Nasze produkty i usługi spełniają najwyższe standardy jakośći i bezpieczeństwa. Pojęcie "jakość" rozumiemy w medi kompleksowo, jako jakość produktów oraz jako jakość zachowania we wzajemnych stosunkach.
Wszyscy pracownicy medi  dzięki swojemu zaangażowaniu, pracują na wspólny sukces firmy. Z tego względu na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich obszarach stwarzamy takie środowisko pracy, w którym...

  • ustalone są wyraźne cele / zadania, a ich realizacja jest wspierana przez wszystkie zaangażowane i odpowiedzialne osoby.
  • wszyscy w przedsiębiorstwie przejmują odpowiedzialność za powierzone im zadania, jakość działania i wyniki.
  • wyniki są oceniane, zasługi doceniane, a zdolności promowane.
  • wszyscy są zobowiązani do realizacji swych zadań w procesach wewnętrznych i zewnętrznych w interesie wszystkich.
  • możliwe jest szybkie dostosowanie do wewnętrznych i zewnętrznych procesów zmian.

Jednocześnie takiemu środowisku pracy ma towarzyszyć jak największe zadowolenie z pracy i tym samym jakość życia każdego pracownika.

Nasza kadra kierownicza, przejmuje odpowiedzialność za zabezpieczenie przyszłości całego przedsiębiorstwa i za ukierunkowany na przyszłość rozwój naszych pracowników.

 

Share this page

www.facebook.com